Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 lipca 2019 r.:

Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 LIPCA 2019 r. Harmonogramy : 1.Harmonogram zmieszane Miasto i Gmina 2.Harmonogram selektywne Gmina 3.Harmonogram selektywne Skwierzyna 4.Harmonogram selektywne zabudowa wielorodzinna 5.Harmonogram zmieszane zabudowa wielorodzinna 6.Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych &nb...

Czytaj więcej

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY W SKWIERZYNIE [CZARTEK 13.06.2019]

Zakład Usług Komunalnych sp.zo.o. w Skwierzynie zawiadamia mieszkańców Skwierzyny o przerwie w dostawie wody w dniu 13.06.2019 czwartek w godzinach od 10:00 do 13:00  Przyczyną wyłączenia będą prace remontowe wodociągu w ul. Prusa Wyłączenie obejmować będzie cały obszar od torów kolejowych w kierunku centrum.   Za wynikłe...

Czytaj więcej

Wymiana wodomierzy w Skwierzynie.

W związku z realizacją zadania „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem syst...

Czytaj więcej

Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.:

Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Harmonogramy : 1.Harmonogram zmieszane Miasto i Gmina 2.Harmonogram selektywne Gmina 3.Harmonogram selektywne Skwierzyna 4.Harmonogram selektywne zabudowa wielorodzinna 5.Harmonogram zmieszane zabudowa wielorodzinna 6.Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Czytaj więcej

POŁĄCZENIE SPÓŁEK - NOWA SPÓŁKA

W dniu 11 września 2018 roku nastąpiło połączenie spółek Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Skwierzynie i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie w wyniku połączenia powstała nowa spółka Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie. Spółką wiodącą w procesie połączenia by...

Czytaj więcej